Gratulerer til overlege Thao Nguyen som nylig disputerte for sin doktorgradsavhandling og fullførte graden philosophiae doctor (PhD) den 20. juni 2024!

Avhandlingen har tittelen “Effects of antirheumatic treatment on complement activation and levels of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and high-sensitivity cardiac troponin T in patients with inflammatory arthritis.”

 

Les mer
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Rehabilitering

Revmatismesykehuset gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rehabilitering til pasienter med revmatisk sykdom og sammensatte utfordringer. Pasienten møter helsepersonell med spisskompetanse innen revmatologi. Overordnet mål er at den enkelte skal kunne fungere best mulig i hjem, arbeid og fritid ut fra egne forutsetninger. Sykehuset har tilbud om temadager og poliklinisk gruppebehandling, samt tilbud om innleggelse.

Rehabiliteringstjenesten
Rehabilitering-promo-1.jpg

Selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no

Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Her finner du blant annet prøvesvar, innkallingsbrev, oversikt over resepter og din egen journal.
Helsenorge.no
Helsenorge_mobil.jpg

Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.
samvalg
En kvinne som snakker med en mann

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Ved å lytte til disse kan vi videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.
Brukermedvirkning
En person som holder en grå sylindrisk gjenstand

Bare spør

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du det er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?
Mer om Bare spør
Ikon

Arrangementer

 • Temadag Håndartrose
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.
  Temadag Håndartrose
  2.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  Dette er et gruppetilbud for deg med artrose i vektbærende ledd. Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din sykdom. Du må være i yrkesaktiv alder.
  Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  5.
  september
  2024
  6 dager
 • Fagnettverk samvalg - for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning
  Samvalgssenteret inviterer til digitale lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg, høsten 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.
  Fagnettverk samvalg - for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning
  12.
  september
  2024
  4 dager