Pasient og pårørendeopplæring

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig.  Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

​Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i de polikliniske gruppene utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset

Temadag er en enkeltstående dag med faktainformasjon. 
Poliklinisk gruppebehandling er samling over 6 ganger med ca 14 dager i mellom.  Det gis individuell oppfølging ved behov. 
Mer informasjon om temadager/gruppebehandling  kan du lese under det enkelte tilbud litt lenger ned på siden 
Egenandel for deltakelse er 386.- 


Til alle temadager og poliklinisk grupper må det henvises av lege.  
 
For deg med lang reiseveg oppfordrer vi til digital deltakelse. 


Reise og oppholdsutgifter: 

Pasienter, pårørende eller evt ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted

Vi anbefaler at du kontakter pasientreiser før du bestiller reise.

 • Temadag Håndartrose
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.
  Temadag Håndartrose
  2.
  september
  2024
  Flere datoer
 • Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  Dette er et gruppetilbud for deg med artrose i vektbærende ledd. Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din sykdom. Du må være i yrkesaktiv alder.
  Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  5.
  september
  2024
  6 dager
 • Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din revmatiske sykdom.
  Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  12.
  september
  2024
  6 dager
Sist oppdatert 29.05.2024