Poliklinikk

Immundempende behandling ved autoimmun sykdom

Dette er en type infusjonsbehandling som demper kroppens immunforsvar når dette angriper egne celler. Denne tilstanden er en blodårebetennelse som kan ramme bl. a. nyrene og medføre nyresvikt.

Innledning

Blodårebetennelser (vaskulitter) er en uensartet gruppe sykdommer der det foreligger betennelse (inflammasjon) og skade på blodåreveggene. En vaskulitt kan være en tilstand som kan skade hud eller andre organer, bl.a. nyrene. Immundempende behandlingen kan bremse utviklingen av nyresvikt.

Henvisning og vurdering

Når det er bestemt at du skal ha denne behandlingen får du vite hvilke blodprøver du skal ta og hvor du kan ta dem. Du må ikke ha noen infeksjon eller feber på behandlingsdagen.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du trenger ikke gjøre noen forberedelse før oppmøte. Du vil få noen tabletter (lett smertestillende + allergimedisin) som du må ta på forhånd, ca. 30-60 min. før behandlingen. Så får du lagt inn en kanyle (tynt plastrør) i en blodåre på armen. Deretter vil du få et medikament som gis i blodet (intravenøst) som en del av forbehandlingen før du får selve behandlingen.

Under

Behandlingen starter med at det virksomme medikamentet gis sakte inn i blodet ditt og hastigheten økes gradvis.
Beregnet infusjonstid er 2 - 3 1/2 time avhengig av din helsetilstand, men du må beregne litt ventetid før selve infusjonen starter.

Etter

Du må være der til observasjon i 30min. etter at behandlingen er avsluttet.
En sykepleier vil hele tiden være i nærheten.
Lette bivirkninger som frostfølelse, "forkjølelse" kan forekomme.
Behandlingen blir gjentatt flere ganger.
Hvor ofte avhenger av hvilken type vaskulitt du har.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkering ved å registrere bilnummeret ditt ved ankomst i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parkert så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Ikke møtt til time

​Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1125. Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?