En person som holder en penn

Poliklinikk

Utredning og fastsetting av diagnose, samt videre behandling skjer i hovedsak ved poliklinikken.

Infusjonsbehandling
En del av medikamentene som brukes i behandling for revmatisk sykdom gis som infusjon i poliklinikk.

Tverrfaglig poliklinikk
De som kommer til poliklinikken første gang, uten avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog. Utfordringer og behov avgjør hvilke andre fagpersoner som trekkes inn: fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog. 

Poliklinisk gruppebehandling
Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging. 
Gruppebehandlingen strekker seg over seks samlinger à ca. 5,5 time med to ukers mellomrom, og én oppfølgingssamtale ca. to måneder etter siste samling. Oppfølgingssamtale gjennomføres som videokonsultasjon eller på telefon.

Temadager for pasienter og pårørende 
Her vil pasienter og pårørende få gode råd til å mestre hverdagen på en best mulig måte, og møte medpasienter i samme situasjon.  Dyktige fagpersoner ved Revmatismesykehuset vil dele av sin kunnskap.

Slik finner du fram

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Kjører du egen bil til sykehuset, kan denne parkeres på parkeringsplassen merket B, eventuelt foran hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen for å få registrert ditt bilnummer elektronisk for gratis parkering. Alternativ parkeringsplass kan være Maihaugen (Apcoa Flow).

Pasienter som deltar på temadager/grupper skal parkere på Maihaugen.

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-11.00 eller 12.00-15.00

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

​Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1544,-. Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

​Røntgenbilder tatt ved et av sykehusene i Sykehuset Innlandet HF har vi elektronisk. Røntgenbilder tatt ved private røntgeninstitutt eller andre sykehus må du selv ta med til oss.

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest". 

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke.