Pasientkurs

Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom

Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din revmatiske sykdom.

12.
september
2024
6 dager
 1. 12. sep. 2024, 09:00 - 15:15
 2. 26. sep. 2024, 09:00 - 15:15
 3. 24. okt. 2024, 09:00 - 15:15
 4. 07. nov. 2024, 09:00 - 15:15
 5. 21. nov. 2024, 09:00 - 15:15
 6. 05. des. 2024, 09:00 - 15:15

Tid og sted

Når

 1. 12. sep. 2024, 09:00 - 15:15
 2. 26. sep. 2024, 09:00 - 15:15
 3. 24. okt. 2024, 09:00 - 15:15
 4. 07. nov. 2024, 09:00 - 15:15
 5. 21. nov. 2024, 09:00 - 15:15
 6. 05. des. 2024, 09:00 - 15:15

Type arrangement

Gruppeopplæring

Dette er et gruppetilbud med faktainformasjon og individuell oppfølging etter behov.
Det strekker seg over 6 samlinger med 2 ukers mellomrom. 

Temaer: Aktivitetsprioritering, fysisk aktivitet, smerte og sykdomsforståelse, arbeid og helse, ernæring, fatigue, medisiner og søvn. 

Det utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson. 

Fagpersoner: ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, kognitiv terapeut 

Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet samt bok til loggføring.

Egenandel kr 386 totalt for hele kursrekken

Det må henvises av lege.

Vi anbefaler parkering på Maihaugen 

Kontakt

Relevante behandlinger