Henvisning

En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskinDu må henvises fra fastlege eller spesialist.

Sykehuset skal innen 10 virkedager sende informasjon til henvisende lege og til deg om utfallet av den vurderingen som blir foretatt av en av våre overleger.

Dersom du vurderes til å ha behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten vil du motta brev fra oss hvor det fremkommer når videre utredning/behandling senest skal starte opp

Nøkkelord ved henvisning (PDF)


Det må henvises fra fastlege eller spesialist, og det kan henvises til:

-Poliklinikk
-Utredning 
-Bentetthetsmåling (DEXA)
-MR innenfor indikiasjonen muskel/skjelett  


Digital henvisning til Revmatismesykehuset Lillehammer:

Den sendes på samme måte som eksterne henvisninger forøvrig.

Korrekt adresse til Revmatismesykehuset via norsk helsenett: 
https://register.nhn.no/Ar/Tjeneste/Index/128784
HER-id: 128784  søkeord: revmatologi 

Henvising kan også sendes pr post til Revmatismesykehuset, M Grundtvigsveg 6, 2609 Lillehammer 

Vakthavende revmatolog nås via sentralbordet, 61279500, som setter deg over. Revmatolog har døgnvakt.

Sist oppdatert 09.05.2023