Diagnose

Vaskulitter i hud

Betennelse i blodåreveggen kalles vaskulitt. Vaskulitter kan være alvorlige sykdommer som blir utredet, diagnostisert og behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det finnes mindre alvorlige vaskulitter som nesten bare affiserer hud. Alvorlige vaskulitter rammer indre organer i tillegg til huden. Symptomer og funn vil være forskjellige og avhenger av hvilke deler av kroppen som er rammet.

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser til hudspesialist.

Før

Ved mistanke om vaskulitter i huden er det nødvendig med flere undersøkelser, som hudbiopsi, blod- og urinprøve.

Under

Mindre alvorlige vaskulitter som bare affiserer hud, blir behandlet av hudlege. Det kan være nødvendig med henvisning til revmatolog/revmatologisk avdeling for å avdekke om sykdommen finnes i andre organer.

Vanligvis er det behov for sykdomsmodifiserende behandling som demper immunsystemet. Behandlingen kan strekke seg over flere år. 

Les mer om de enkelte medikamentene

Etter

Du vil bli fulgt opp regelmessig. Hvor ofte avhenger av hvor alvorlig sykdommen er, hvilken behandling du mottar og eventuelle andre forhold.

Etter noen år, og hvis sykdommen er stabil, blir kontrollene sjeldnere. I noen tilfeller overtar fastlege ansvar for kontrollene.

Hvis du får økende symptomer mellom kontrollene, må du raskt kontakte lege.

Kontakt

Revmatismesykehuset Poliklinikk

Kontakt Poliklinikk

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer

Transport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Kjører du egen bil til sykehuset, kan denne parkeres på parkeringsplassen merket B, eventuelt foran hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen for å få registrert ditt bilnummer elektronisk for gratis parkering. Alternativ parkeringsplass kan være Maihaugen (Apcoa Flow).

Pasienter som deltar på temadager/grupper skal parkere på Maihaugen.