Diagnose

Vaskulitter i hud

Betennelse i blodåreveggen kalles vaskulitt. Vaskulitter er alvorlige sykdommer som utredes, diagnostiseres og behandles i spesialisthelsetjenesten. Det finnes mindre alvorlige vaskulitter som nesten bare affiserer hud, mens alvorlige vaskulitter rammer indre organer i tillegg til huden. Symptomer og funn vil være forskjellige og avhenger av hvilke deler av kroppen som er rammet.

Introduksjon

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser til hudspesialist.

Før

Ved mistanke om vaskulitter i huden er det nødvendig med flere undersøkelser, som hudbiopsi, blod- og urinprøve.

Under

Mindre alvorlige vaskulitter som bare affiserer hud, behandles hos hudlege (dermatolog). Det kan være nødvendig med henvisning til revmatolog/revmatologisk avdeling for å avdekke om sykdommen finnes i andre organer.

Vanligvis er det behov for sykdomsmodifiserende behandling som demper immunsystemet. Legemidlene kan være av syntetisk og biologisk type, og kan strekke seg over flere år. 

Les mer om de enkelte medikamentene

Etter

Du vil bli fulgt opp regelmessig. Hvor ofte avhenger av hvor alvorlig sykdommen er, hvilken behandling du mottar, og eventuelle andre forhold.

Etter noen år, og hvis sykdommen er stabil, blir kontrollene sjeldnere. I noen tilfeller overtar fastlege eller annen helsetjeneste som primærkontakt.

Hvis får økende symptomer mellom kontrollene, må du raskt kontakte lege.

Kontakt

Revmatismesykehuset Poliklinikk

Kontakt Poliklinikk

Besøkstider

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer