HELSENORGE
Poliklinikk

Systemisk sklerodermi. Årskontroll og oppfølging

Systemisk sklerodermi er en bindevevssykdom som i noen tilfeller kan gi utvikling av forhøyet trykk i lungekretsløpet. Denne tilstanden kan være under utvikling før den gir symptomer. Du må derfor følges opp hvert år slik at tilstanden avdekkes tidligst mulig. Da kan utviklingen begrenses ved bruk av medikamenter.


I tillegg vurderer vi også ledd, hud, utvikling av sår på fingre og tær, lunge- og nyrefunksjon, blodtrykket og din fysiske funksjon.

Innledning

Oppholdet forventes å vare en dag, fra klokken 9.00 til 16.00. Det kan bli noe ventetid mellom undersøkelsene. Dersom du ikke skulle bli ferdig med de nødvendige undersøkelsene, kan du overnatte på pasienthotellet.

Vi anbefaler at du tenker over eventuelle problemstillinger som du ønsker å drøfte med sykepleier/lege under oppholdet.

Henvisning og vurdering

Du mottar brev fra Revmatologisk avdeling om dato for fremmøte og eventuelle forberedelser.
Du skal alltid ta blod- og urinprøve hos fastlegen en uke før oppmøtet. Rekvisisjon for dette er vedlagt innkallingen. Prøvene har primært til hensikt å gi et bilde på nyrefunksjonen og eventuell betennelsesaktivitet i kroppen.

Du må ta med oppdatert medisinliste. Ved tvil, kontakt fastlegen om dette.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Du møter om morgenen på Revmatologisk avdeling og melder deg i ekspedisjonen. Utredningen ventes å ta hele dagen. Du tas imot av sykepleier som måler blodtrykket, pulsen, temperaturen, høyden og vekten. Du gis mulighet for samtale med sykepleier om sykdomsrelaterte problemstillinger.


I løpet av dagen vil følgende undersøkelser/vurderinger gjennomføres:

 • Spirometri med CO diffusjon, dvs pusteprøve, som avspeiler din lungefunksjon.    
  Utføres av sykepleier ved lungeavdelingen. Varighet ca. ½ time.
 • Ultralyd av hjertet, hvor bl.a. trykket i lungekretsløpet vurderes.
  Utføres av lege eller annet personell ved hjerteavdelingen. Varighet ca. ½ time.
 • Vurdering ved ergoterapeut av fingerfunksjonen. Raynauds syndrom, stram hud og sår.
  Foregår i ergoterapilokalene i 1. etasje, Bevegelsessentret. Varighet ca. 1 time.
 • Vurdering av den fysiske funksjonen ved fysioterapeut.
  Foregår i fysioterapilokalene i 1. etasje, Bevegelsessentret. Varighet ca. 1 time.

Du vil få tilbud om ledsager til de forskjellige undersøkelsene.

Behandling

Etter at alle planlagte undersøkelser er gjennomført vil du møte lege for oppsumering. Dere vil samtale om relevante symptomer som kan være  tungpust/brystsmerter, hud og leddplager, sår på fingre og tær, fordøyelsesplager og avføringslekkasje. Videre vil legen gå igjennom svar på gjennomførte undersøkelser og blod- og urinprøver. Det kan også være nødvendig med videre kliniske undersøkelser, som for eksempel vurdering av stramhet i hud og leddundersøkelse. Du få informasjon om aktuell sykdomsaktivitet vurdert på bakgrunn av gjennomførte undersøkelser og funn. Videre tiltak blir gjennomgått.

Oppfølging

Ved tegn til økt sykdomsaktivitet planlegges videre utredning og behandling. Dersom tilstanden er stabil planlegges ny årskontroll. Du og din fastlege vil motta epikrise fra oppholdet. Ved symptomer på oppbluss av sykdommen mellom årskontrollene må du kontakte fastlegen som vil vurdere behovet for henvisning til Revmatologisk avdeling.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Ikke møtt til time

​Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1125. Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?