Behandling

Rehabilitering - revmatologiske sykdommer Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rehabilitering til deg med inflammatorisk revmatisk sykdom og sammensatte utfordringer. Du møter helsepersonell med spisskompetanse innen revmatologi. Overordnet mål er at den enkelte skal kunne fungere best mulig i hjem arbeid og fritid ut fra egne forutsetninger.


Henvisning og vurdering

Revmatolog kan henvise.
Henvisningen skal inneholde:

 • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
 • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud (hverdagsrehabilitering, fysioterapi, behandlingsreise, rehabilitering på lavere nivå) som er vurdert og/eller prøvd tidligere
 • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for kompleks revmatologisk rehabilitering med tverrfaglig team.

Før

Henvisningskriterier

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering på lavere nivå er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi
 5. Komplekse sykdomsutfordringer som: 
  • Langvarig aktiv sykdom
  • Funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom, f.eks fysisk funksjonstap, smerter og/eller fatigue.
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid)
  • Komorbiditet


Under

Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for deg med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, tverrfaglig oppfølging. 
 
Det forventes at du deltar aktivt i målsettingsarbeid og egen rehabiliteringsprosess. Mål og tiltak utformes med utgangspunkt i din motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på dine ressurser og forutsetninger.
 
Et tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering med utgangspunkt i dine mål. Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, revmatolog, lege i spesialisering, sykepleier/hjelpepleier, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. En fagperson i det tverrfaglige teamet er koordinator under oppholdet, og følger deg gjennom hele rehabiliteringsoppholdet.
g_0ec91cdf_a65b_4688_a075_3726818db7a2

Etter

Etter endt opphold skrives det en tverrfaglig eprikrise med tverrfaglig notat. Dette skal inneholde kortfattet objektiv rapportering fra de ulike yrkesgruppene i tverrfaglig team med tanke på tiltak, forløp, effekt og videre oppfølging.

Det blir satt konkrete mål og tiltak for tiden etter utreise. Du får bistand til å komme i gang med aktuelle tilbud i sitt nærmiljø ved behov, for eksempel fysioterapi, bassengtrening, frisklivssentral, kommunal ergoterapeut, hverdagsrehabilitering, besøksvenn med mer.

Pårørende kan delta på utreisesamtale.

Koordinatoren din ringer innen 2 måneder for å høre hvordan det går med mål og tiltak.

Kontakt

Revmatismesykehuset Sengeavdeling

Kontakt Sengeavdeling

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer

Transport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Kjører du egen bil til sykehuset, kan denne parkeres på parkeringsplassen merket B, eventuelt foran hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen for å få registrert ditt bilnummer elektronisk for gratis parkering. Alternativ parkeringsplass kan være Maihaugen (Apcoa Flow).

Pasienter som deltar på temadager/grupper skal parkere på Maihaugen.