En bygning med trær foran seg

Sengeavdeling

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold og utredningsopphold. Alle pasienter får lyst og fint enerom.

Rehabiliteringsopphold
Hensikten med rehabilitering er at du gjennom en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne. 
Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, kompleks og intensiv tverrfaglig oppfølging. Pas. får tilbud om oppfølgingssamtale 2 måneder etter oppholdet. 


Utredningsopphold 
Når det vurderes som hensiktsmessig ut fra pasientens tilstand kan utredning skje ved innleggelse i sengeavdeling.
Det kan være aktuelt for oppstart og oppfølging av medikamentell behandling eventuell endring av pågående behandling. Enkelte tilfeller av infusjonsbehandling skjer under innleggelse.

Slik finner du fram

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer