En bygning med trær foran seg

Sengeavdeling

Vi tilbyr rehabiliteringsopphold og utredningsopphold. Alle pasienter får lyst og fint enerom.

Rehabiliteringsopphold
Hensikten med rehabilitering er at du gjennom en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne. 
Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, kompleks og intensiv tverrfaglig oppfølging. Pas. får tilbud om oppfølgingssamtale 2 måneder etter oppholdet. 


Utredningsopphold 
Når det vurderes som hensiktsmessig ut fra pasientens tilstand kan utredning skje ved innleggelse i sengeavdeling.
Det kan være aktuelt for oppstart og oppfølging av medikamentell behandling eventuell endring av pågående behandling. Enkelte tilfeller av infusjonsbehandling skjer under innleggelse.

Slik finner du fram

Revmatismesykehuset

Revmatismesykehuset

Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Kjører du egen bil til sykehuset, kan denne parkeres på parkeringsplassen merket B, eventuelt foran hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen for å få registrert ditt bilnummer elektronisk for gratis parkering. Alternativ parkeringsplass kan være Maihaugen (Apcoa Flow).

Pasienter som deltar på temadager/grupper skal parkere på Maihaugen.

​Ta med toalettsaker, klær og innesko.  Ved innleggelse korttidsopphold eller rehabilitering ber vi deg ta med treningstøy og gode sko for inne- og ute bruk.

Bruker du personlige hjelpemidler, ber vi deg om å ta med disse.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med innleggelse er det bare å ta kontakt med oss på telefon 61 27 95 00.

Vi ber deg ta med medisiner til de 2 første dagene, resten av innleggelsen får du medisiner av oss. Pasienter innlagt til kurs må ta med egne medisiner for hele oppholdet.  Ta med en oppdatert medisinliste fra fastlegen.

Bruker du øye-dråper, astmamedisiner, insulin, biologiske medisin (sprøyter) eller spesialkremer er det fint om du tar med dette.

​Røntgenbilder tatt ved et av sykehusene i Sykehuset Innlandet HF har vi elektronisk. Røntgenbilder tatt ved private røntgeninstitutt eller andre sykehus må du selv ta med til oss.

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest". 

​Revmatismesykehuset har kantine som er åpen for besøkende.

Vi har også kiosksalg i kantina.

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke.