HELSENORGE
Sengeavdeling

Rehabilitering - revmatologiske sykdommerRevmatismesykehusetVentetider

Innledning

Revmatismesykehuset gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rehabilitering til deg med inflammatorisk revmatisk sykdom og sammensatte utfordringer. Du møter helsepersonell med spisskompetanse innen revmatologi. Overordnet mål er at den enkelte skal kunne fungere best mulig i hjem arbeid og fritid ut fra egne forutsetninger.


Henvisning og vurdering


Revmatolog kan henvise.
Henvisningen skal inneholde:

 • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
 • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud (hverdagsrehabilitering, fysioterapi, behandlingsreise, rehabilitering på lavere nivå) som er vurdert og/eller prøvd tidligere
 • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for kompleks revmatologisk rehabilitering med tverrfaglig team.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Henvisningskriterier

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering på lavere nivå er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi
 5. Komplekse sykdomsutfordringer som: 
  • Langvarig aktiv sykdom
  • Funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom, f.eks fysisk funksjonstap, smerter og/eller fatigue.
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid)
  • Komorbiditet


Under

Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for deg med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, tverrfaglig oppfølging. 

Det forventes at du deltar aktivt i målsettingsarbeid og egen rehabiliteringsprosess. Mål og tiltak utformes med utgangspunkt i din motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på dine ressurser og forutsetninger.

Et tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering med utgangspunkt i dine mål. Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, revmatolog, lege i spesialisering, sykepleier/hjelpepleier og sosionom. En fagperson i det tverrfaglige teamet er koordinator under oppholdet, og følger deg gjennom hele rehabiliteringsoppholdet.


Etter

Etter endt opphold skrives det en tverrfaglig eprikrise med tverrfaglig notat. Dette skal inneholde kortfattet objektiv rapportering fra de ulike yrkesgruppene i tverrfaglig team med tanke på tiltak, forløp, effekt og videre oppfølging.

Det blir satt konkrete mål og tiltak for tiden etter utreise. Du får bistand til å komme i gang med aktuelle tilbud i sitt nærmiljø ved behov, for eksempel fysioterapi, bassengtrening, frisklivssentral, kommunal ergoterapeut, hverdagsrehabilitering, besøksvenn med mer.

Pårørende kan delta på utreisesamtale.

Koordinatoren din ringer innen 2 måneder for å høre hvordan det går med mål og tiltak.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkering ved å registrere bilnummeret ditt ved ankomst i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parkert så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Klær og utstyr

​Ta med toalettsaker, klær og innesko.  Ved innleggelse korttidsopphold eller rehabilitering ber vi deg ta med treningstøy og gode sko for inne- og ute bruk.

Medisiner

Vi ber deg ta med medisiner til de 2 første dagene, resten av innleggelsen får du medisiner av oss. Pasienter innlagt til kurs må ta med egne medisiner for hele oppholdet.  Ta med en oppdatert medisinliste fra fastlegen.

Bruker du øye-dråper, astmamedisiner, insulin, biologiske medisin (sprøyter) eller spesialkremer er det fint om du tar med dette.

Personlige hjelpemidler

Bruker du personlige hjelpemidler, ber vi deg om å ta med disse.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med innleggelse er det bare å ta kontakt med oss på telefon 61 27 95 00.

Røntgenbilder

​Røntgenbilder tatt ved et av sykehusene i Sykehuset Innlandet HF har vi elektronisk. Røntgenbilder tatt ved private røntgeninstitutt eller andre sykehus må du selv ta med til oss.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?