HELSENORGE

Temadag Leddgikt (RA)

Målet med temadagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.

Tema:

  • Medikamentell behandling
  • Praktiske råd i hverdagen
  • Fysisk aktivitet, trening og forebygging
  • Ernæring

Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet. 

Temadagen den 28. november vil foregå på Helsehuset Elverum. Det er en del av prosjektet "Det utadvendte sykehus" 

Egenandel kr 375.  
Det må henvises av lege.

Fant du det du lette etter?