Gruppeopplæring

Gruppetilbud Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. For pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom.

25.
september
2020
10 dager
 1. 25. sep. 2020, 10:00 - 14:00
 2. 09. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 3. 16. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 4. 23. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 5. 06. nov. 2020, 10:00 - 14:00
 6. 20. nov. 2020, 10:00 - 14:00
 7. 04. des. 2020, 10:00 - 14:00
 8. 18. des. 2020, 10:00 - 14:00
 9. 08. jan. 2021, 10:00 - 14:00
 10. 22. jan. 2021, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 25. sep. 2020, 10:00 - 14:00
 2. 09. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 3. 16. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 4. 23. okt. 2020, 10:00 - 14:00
 5. 06. nov. 2020, 10:00 - 14:00
 6. 20. nov. 2020, 10:00 - 14:00
 7. 04. des. 2020, 10:00 - 14:00
 8. 18. des. 2020, 10:00 - 14:00
 9. 08. jan. 2021, 10:00 - 14:00
 10. 22. jan. 2021, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Gruppeopplæring
Kurset går over ca fem måneder med 10 samlinger à fire timer. Gruppen består av 8-10 deltagere. Det forutsettes at  du deltar på alle samlingene. 
Vi tar imot henvisninger fortløpende. 

Kurset ledes av helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening.
 
Gjennom kurset får du muligheten til å:
 • Oppdage styrken i deg selv
 • Innarbeide og trene på ulike mestringsstrategier
 • Trene på å være oppmerksomt tilstede
 • Trene på å ta styring i eget liv
 • Bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretagelse av egen helse
 • Dele egne erfaringer og lytte til andre
 • Bli mer bevisst i forhold til de ulike temaene i programmet 
Aktuelle tema:
 • Hvis kroppen kunne snakke?
 • Hvem er jeg?
 • Hva gir og hva tar energi?
 • Verdier
 • Samvittighet, glede, sorg og sinne
Det fokuseres på ressurser og muligheter du har i deg selv og i dine omgivelser.
 
Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med bok til loggføring.
 
Egenandel kr 386 totalt for alle samlingene. 
Det må henvises av lege, og pasienten må ha en inflammatorisk revmatisk sykdom 

 

Kontakt

Andre datoer

 1. 19.
  mars
  2021
  10 dager
 2. 14.
  oktober
  2022
  10 dager
 3. 21.
  april
  2023
  6 dager
 4. 3.
  januar
  2024
  10 dager