• Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din revmatiske sykdom.
  Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  11.
  april
  2024
  6 dager
 • Temadag Systemisk Sklerose
  Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget
  Temadag Systemisk Sklerose
  27.
  mai
  2024
 • Temadag Håndartrose
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.
  Temadag Håndartrose
  10.
  juni
  2024
  Flere datoer

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i de polikliniske gruppene utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset

Temadag er en enkeltstående dag med faktainformasjon. 
Poliklinisk gruppebehandling er samling over 6 ganger med ca 14 dager i mellom.  Det gis individuell oppfølging ved behov. 
Mer informasjon om temadager/gruppebehandling  kan du lese under det enkelte tilbud litt lenger ned på siden 
Egenandel for deltakelse er 386.- 

Til alle temadager og poliklinisk grupper må det henvises av lege.  
 
For deg med lang reiseveg oppfordrer vi til digital deltakelse. 
 

Reise og oppholdsutgifter: 

Pasienter, pårørende eller evt ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted

Vi anbefaler at du kontakter pasientreiser før du bestiller reise.

 

Dine rettigheter:

Egenandel og satser for pasientreiser - Helsenorge

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter/kost-og-overnatting

https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg