• Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din revmatiske sykdom.
  Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom
  26.
  oktober
  2023
  6 dager
 • Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  Dette er et gruppetilbud for deg med artrose i vektbærende ledd. Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din sykdom. Du må være i yrkesaktiv alder.
  Gruppetilbud Artrose i vektbærende ledd
  2.
  november
  2023
  6 dager
 • Avlyst
  Temadag Ung Voksen Revmatiker med Inflammatorisk leddsykdom
  Temadag for deg mellom 18-25 år. Målet er å gi deg kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt leve best mulig med diagnosen. Undervisning og erfaringsutveksling er en viktig del av dagen. Du har anledning til å delta på en temadag relatert til din diagnose - se tilbudene våre.
  Temadag Ung Voksen Revmatiker med Inflammatorisk leddsykdom
  11.
  desember
  2023

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i de polikliniske gruppene utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset

Temadag er en enkeltstående dag med faktainformasjon. 
Poliklinisk gruppebehandling er samling over 6 ganger med ca 14 dager i mellom.  Det gis individuell oppfølging ved behov. 
Mer informasjon om temadager/gruppebehandling  kan du lese under det enkelte tilbud litt lenger ned på siden 
Egenandel for deltakelse er 386.- 

Til alle temadager og poliklinisk grupper må det henvises av lege.  
 
For deg med lang reiseveg oppfordrer vi til digital deltakelse. 
 

Reise og oppholdsutgifter: 

Pasienter, pårørende eller evt ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted

Vi anbefaler at du kontakter pasientreiser før du bestiller reise.

 

Dine rettigheter:

Egenandel og satser for pasientreiser - Helsenorge

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter/kost-og-overnatting

https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer

 • Gruppetilbud Livsstyrketrening
  Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. For pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom.
  Gruppetilbud Livsstyrketrening
  3.
  januar
  2024
  10 dager