HELSENORGE

Poliklinisk gruppebehandling inflammatorisk revmatisk sykdom

Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med din revmatiske sykdom.

Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging.
Det strekker seg over 6 samlinger med 2 ukers mellomrom. 

Temaer:

  • Hverdagsliv og helse 
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Arbeid og helse
  • Ernæring
  • Å sette deg mål

Det gis tilbud til individuell oppfølging og behandling ved tverrfaglig team etter behov.  

Praktisk:

Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet samt bok til loggføring.

Egenandel kr 375 totalt.

Det må henvises av lege.

Fant du det du lette etter?