HELSENORGE

Gruppetilbud inflammatorisk revmatisk leddsykdom

Målet er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen.  Vi tar imot nye henvisninger og setter opp en kursrekke vår eller høst- 23

Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging.
Det strekker seg over 6 samlinger med 2 ukers mellomrom. 

Aktuelle tema:
•Aktivitetsprioritering
•Fysisk aktivitet og trening
•Sykdomsforståelse og smerte
•Medikamenter
•Søvn
•Ernæring
•Arbeid og helse


Praktisk:

Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet samt bok til loggføring.

Egenandel kr 375 totalt.


Det må henvises av lege.

Fant du det du lette etter?