Fagkurs

Fagnettverk samvalg - for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning

Samvalgssenteret inviterer til digitale lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg, høsten 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

12.
september
2024
4 dager
  1. 12. sep. 2024, 11:30 - 12:00
  2. 10. okt. 2024, 11:30 - 12:00
  3. 07. nov. 2024, 11:30 - 12:00
  4. 05. des. 2024, 11:30 - 12:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 12. sep. 2024, 11:30 - 12:00
  2. 10. okt. 2024, 11:30 - 12:00
  3. 07. nov. 2024, 11:30 - 12:00
  4. 05. des. 2024, 11:30 - 12:00

Arrangør

Nettverksmøte for helsepersonell, studenter, fagfolk, leger, leger i spesialisering, universitetsansatte. Fagnettverket er ment å være en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det er en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som jobber med- eller er interessert i implementering av samvalg i helsetjenesten. Møtene holdes kl. 11.30-12.00 på oppgitte datoer. Ønsker du å være med i fagnettverket og få invitasjon til hvert møte på e-post? Da sender du en epost til samvalgssenteret@unn.no

Program

12. september
Samvalg ved varierende samtykkekompetanse
v/ psykiatrisk sykepleier og PhD Nina C. Wergeland
Delta via Teams

10. oktober
Korleis styrke helsekompetanse på individ- og systemnivå?
v/ Marit Kvangarsnes, professor i sykepleie og pedagogikk og Jon Even Bjørdal, sykepleier og samvalgskoordinator
Delta via Teams

7. november
Samvalg ved kirurgi
v/ Martin Treider, Gastrokirurg og PhD student og Bård Kvisten, Med.stud. med lisens
Delta via Teams

5. desember
Hvordan lage samvalgsverktøy basert på retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer. 
v/ Anja Fog Heen, lege med PhD ved avdelingen for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin
Delta via Teams