Helsenorge

Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

​Helsepersonell kan gi deg støtte til å vurdere faglig informasjon og bli klar over hva som er viktig.

Dette vil gi deg et godt grunnlag for å velge behandling - eller ingen behandling, hvis det er aktuelt.

Les mer om samvalg hos helsenorge.no
Fant du det du lette etter?