Rettigheter

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Sist oppdatert 24.10.2023