Oppfriskningsdose for pasienter med revmatism inflammatorisk sykdom (4.dose)

Friske i Norge har fått 2 vaksinedoser som grunnvaksinering. Immunsupprimerte i Norge, inkludert revmatikere på immundempende medisiner, har fått 3 doser som grunnvaksinering. FHI anbefaler nå oppfriskningsdose til alle.

Friske tilbys denne oppfriskningsdosen etter 4,5 mnd. 

Pasienter på immundempende medisiner tilbys denne dosen etter 3 mnd. Det er altså kun snakk om en nokså beskjeden justering av intervall mellom grunnvaksinering og oppfriskningsdose.

Vi vet antistoff-nivåene avtar over tid. FHI anbefaler ikke måling av antistoffer forut for fjerde dose.

 

Data fra Nor-VaC studien tilsier at de pasientene som bruker rituximab, jak-hemmer eller abatacept bør ta oppfriskningsdose etter 3 mnd og ikke vente til det er gått 4,5 mnd. Utover slike føringer fra fagmiljøet mener FHI at det bør være opp til den enkelte pasient om de vil ha oppfriskingsdose etter 3 eller 4,5 mnd, det er uansett ikke mange ukers forskjell.

 

I følge FHI trengs det ikke noen form for dokumentasjon på medisinering ved oppmøte til oppfriskningsdose for pasienter på immundempende medisin. Spesialisthelsetjenesten er denne gang IKKE pålagt noen informasjonsplikt om muligheten for kortere intervall for immunsupprimerte, men det er selvsagt fint om vi bistår med å gjøre tilbudet kjent.

Så er det viktig å vite at FHI;s anbefalinger utgår fra eksisterende data, og at kunnskapen om og evidensgrunnlaget for oppfriskningsdose er mangefullt, særlig i immunsupprimerte populasjoner.

 

Link til FHI;s skriv om oppfriskningsdose:

 

https://www.fhi.no/publ/brev/justering-intervall

 

 

 

​ 


Sist oppdatert 03.02.2022