Om oss

Hovedsenter for revmatologi i Innlandet

Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskap og evaluerer kontinuerlig våre tjenester i samsvar med både brukernes og samfunnets behov.
Sykehuset har flere faggrupper, blant annet leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og psykologs, som alle kan bidra i pasientenes oppfølging.

​Våre oppgaver

Sykehuset har en rekke faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og psykologspesialist som alle kan bidra i pasientenes konkrete problemstilling.

Vår primære oppgave er:

  • utredning
  • behandling
  • rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer

Vi har dessuten i oppgave å drive:

  •  forskning
  • opplæring av pasienter og pårørende
  • utdanning av helsepersonell

Organisering og eierskap

Revmatismesykehuset er en privat, idéell institusjon organisert som et aksjeselskap.

Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og avtale med Sykehuset Innlandet HF om å være hovedsenter for revmatologi i Innlandet.

Lillehammer sanitetsforening er eiere av sykehuset som er en N.K.S Kløverinstitusjon. Som arbeidsgiver er vi medlem av hovedorganisasjonen Virke.

Ledelsen

Ledelsen ved Revmatismesykehuset AS består av.

  • Administrerende direktør Benedikt Philipp Wetzel
  • Avdelingsoverlege revmatologi Liz Paucar Loli
  • Avdelingssjef helsefag og samhandling Jorun Ødegård Bjerke
  • Administrasjonssjef  Harald Moen


Styret

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett.

Styret møtes cirka hver annen måned.

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansatterepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, se kalenderen på forsiden av intranettet for tidspunkt og møtepapirer.

Styreleder:

Rolf Stalenget

Nestleder:

Synnøve Brenden

Styremedlemmer:

Sølvi Lundgaard

Ane Bjørnsgård

Styremedlemmer (ansatterepresentanter)
Elin A. Leistad

Heidi K. Øverås

Sigrid Lindvik (1. vara)

Observatører

Karin Honne (Brukerutvalget)

Benedikt Phillip Wetzel (Adm. direktør)

Harald Moen (Administrasjonssjef)


Fant du det du lette etter?