Legemiddelutvalg

Legemiddelutvalget er et rådgivende organ for direktør med hovedansvar å holde oversikt over legemiddelbruk i sykehuset.

​Utvalget er sammensatt av sykepleiere, farmasøyt og ledes av en overlege.

Oppgaver:

  • Ta initiativ i saker som berører legemidler
  • Bidra til sikker, rasjonell, kunnskapsbasert og kostnadseffektiv legemiddelbruk i sykehuset
  • Bidra til effektiv legemiddelforsyning
  • Bidra til forsvarlig legemiddelberedskap
  • Bidra til avtalelojalitet og etterlevelse av nasjonale, regionale og lokale anbefalinger
Sist oppdatert 26.08.2022