Klinisk etikk-komité

Hvordan håndtere vanskelige etiske dilemmaer? Etikk-komitéen skal være en ressurs i vanskelige situasjoner og ved vanskelige avgjørelser

​Kliniske beslutninger kan ofte være vanskelige. Klinisk etikk bidrar til systematisk og grundig behandling av etiske dilemmaer i klinikken.

Når kan et medisinsk problem bli et etisk problem?

Når det oppstår usikkerhet eller tvil om hvilken avgjørelse som er den rette. Når det oppstår dilemmaer eller uenighet. Når man blir konfrontert med vanskelige verdivalg eller motstridende interesser.

Hva er en klinisk etikk-komité (KEK) og hva gjøre den?

Komiteen er sammensatt av tverrfaglig personell som skal bidra til å høyne kompetansen i klinisk etikk og bidra til grundig og systematisk håndtering av etiske problemstillinger. KEK har ingen beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å være en støtte når det skal tas beslutninger om vanskelige etiske spørsmål.
KEK er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndigheter.

Mandat

KEK følger nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer i helseforetakene.

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer i helseforetak

Eksempler på tema:

  • taushetsplikt
  • pasientens rett til helsehjelp
  • pasientens rett til å klage
  • pårørendes rettigheter
  • forhold mellom medarbeidere

Kontakt

Er du pasient eller pårørende kan du kontakte lederen av komitéen på telefon, e-post eller brev: post@revmatismesykehuset.no, tlf 61279500

Sist oppdatert 23.02.2023