Videokonsultasjon via heIsenorge.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

INNLEDNING
Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet som du mottar enten i din innboks på Helsenorge eller i posten. For at videokonsultasjonen skal bli bra må du ta visse hensyn, så vi ber deg som pasient om å lese denne informasjonen nøye.

Sikre at du har tilgang til digitale tjenester på Helsenorge

Du styrer selv tilgangen til digitale tjenester på heIsenorge.no. For at du skal få varsel om at du har mottatt innkalling med informasjon om oppkobling til video, må du ha samtykket til «full tilgang» i dine personverninnstillinger..

Sjekk følgende dersom du er usikker på om du har «full tilgang»:

1. Logg inn på heIsenorge.no
2. Trykk på navnet ditt oppe til høyre slik at du får opp profilinnstillingene dine under Profil og innstillinger.
3. Trykk på «Personverninnstillinger». Om «Velg hvilke tjenester du vil bruke» viser «Du har samtykket til Full», er du allerede i mål. Viser denne noe annet, må du trykke «Endre samtykke», og sett den til «Full».
Med «fullt samtykke» på Helsenorge, vil du få varsel på SMS/e-post om innkallinger «Meldinger» og brevet Iigger i din Innboks. Innkallinger vil alltid ligge i din «Pasientjournal», selv når du ikke har gitt fullt samtykke.

Dersom du ikke har tilgang til Helsenorge vil du motta påloggingsinformasjon i posten og kan delta via nett.
 
Helsepersonell
Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

FØR
Her er noen tips til deg som har fått innkalling til en videokonsultasjon og er usikker på hva du må gjøre. Klikk på knappene under for å se hva du trenger av utstyr og hvordan du skal forberede deg til samtale med behandler.

Før videokonsultasjonen

Dersom du ikke kan møte til timen din, tilstanden din har blitt forverret eller du heller vil ha en konsultasjon med fysisk oppmøte, er det viktig at du gir beskjed til sykehuset. Logg inn på heIsenorge.no for å sende melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte sykehuset direkte på telefon 61279500 man.-fred. klokka 0800-1500. Dersom helsetilstanden forverrer seg vesentlig, må du kontakte fastlegen eller den som har henvist deg til time på sykehuset. Fastlegen kan også gi deg råd og oppfølging i ventetiden.

Planlegg samtalen i god tid slik at samtalen i størst mulig grad kan gjennomfares uten avbrytelser eller forstyrrelser. Sjekk at kamera og mikrofon virker ved å åpne https://join.nhn.no . Registrer navn (maskinen din husker det, lagres ikke eksternt) og tast inn 998112. Dette er et testrom hvor du kan bli kjent med hvordan systemet virker i god tid før samtalen.

Skriv gjerne ned spørsmål og viktig informasjon på forhånd, inkludert oversikt over medisinbruk.

Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer.

Åpne innkallingsbrevet med møteromslenken omlag fem minutter før, slik at du er klar til å trykke på lenken rett før konsultasjonen starter.

Dersom du har mottatt innkallingen i posten, gå til https://join.nhn.no, registrer navnet ditt og trykk på symbolet for video. Legg inn romnummer som du har mottatt i brevet, samt pinkode dersom dette er oppgitt.

Oppkobling til videokonsultasjon

join.nhn.no er en nettbasert videolasing som ikke krever nedlasting av programvare. Vi anbefaler at du bruker Safari hvis du har en IOS nettbrett/telefon (iPad/iPhone) og Google Chrome hvis du har Android nettbrett/telefon (Samsung mfl) eller PC. Ikke bruk nettleseren Internet Explorer.
 
Har du mottatt en innkalling til videokonsultasjon med sykehuset, gjør du følgende:

Ta fram nettbrett, mobiltelefon eller PC, og se til at enheten er ladet og koblet til et trådløst nett

Sørg for å være i et uforstyrret rom og vær forberedt med nødvendig informasjon og legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler. Ha tilgang til telefon, i tilfelle behandler trenger å kontakte deg ved tekniske utfordringer. Ved deltakelse via mobil bør den være oppdatert med siste versjon av programvare. Hvis du bruker PC, sørg for at den er omstartet og har kamera, mikrofon og høyttaler (hvis ikke må du koble til dette i tillegg). Åpne nettleser som anvist under avsnittet "Dette trenger du".

Logg inn på heIsenorge.no og finn innkallingsbrevet med lenke til videokonsultasjonen i din Innboks eller under Meldinger på forsiden (forutsetter fullt samtykke i dine personverninnstillinger).

Gå inn på MELDINGER, og finn innkallingsbrev

Koble deg opp rett før du har en timeavtale ved å åpne dokumentet «Innkallingsbrev» og starte videokonsultasjon ved å trykke på lenken som Iigger i brevet. Om lenken i innkallingsbrevet ikke fungerer, eller du har mottatt brevet i posten, må du åpne https://join.nhn.no .

Skriv inn ditt fulle navn for å identifisere deg for behandler (uten dette risikerer du å ikke bli sluppet inn i møtet).

Tillat at join.nhn.no kan bruke mikrofon og kamera. Sjekk at du ser deg selv og at indikator for lyden din (grønn linje) rører seg når du snakker.

Hvis du skal tilknytte eksternt kamera eller mikrofon, trykk på de 3 prikkene (Innstillinger) og velg aktuell lyd- og eller bildekilde

Klikk på det grønne videosymbolet i midten for å starte et videomøte
 
Skriv inn sekssifret romnummer i feltet «Skriv inn adressen». Nummeret står øverst i innkallingsbrevet. Trykk deretter på videosymbolet til høyre for feltet.


Deltagelse i møte

Vent til sykehuset kobler opp. Dersom du ikke kommer inn i venterommet, prøv igjen etter noen minutter.
 
Da er alt klart. Pass på at kamera og mikrofon ikke er slått av(det er da en strek over symbolet for kamera og mikrofon).

Snu telefonen eller nettbrettet for å få større bilde


UNDER
Det er viktig at du gjør deg kjent med kjørereglene som gjelder for denne type konsultasjoner. Oppstår det problem underveis i konsultasjonen finner du også svar på hvordan du kan lase disse her.
 
Kjøreregler for videokonsultasjonen

1. Alle involverte parter må presentere seg. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be de om å legitimere seg. Dersom du har noen med deg i konsultasjonen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. Behandleren kan spørre om det er andre i huset eller i bygningen hvor du er.

2. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (verken lyd eller bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din elektroniske journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.heIsenorge.no.

Andre viktige moment

Husk at behandlerne ikke ser ’hele deg’, og at det er annerledes å observere en person på en skjerm sammenliknet med fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Ha tilgang til legitimasjon med bilde dersom du ikke er kjent for behandler og blir bedt om å legitimere deg

Håndtering av eventuelle problem


Problemløsning

Du har ikke fått lagt inn fullt navn ved oppkobling til video

Gå på https://join.nhn.no i den nettleseren du skal bruke og legg inn fullt navn. Klikk så på videolenken i innkallingsbrevet.

Du har tekniske problemer med videolasnlngen

Ta kontakt med Kundesenteret i Helse Vest IKT på tll. 55 97 65 51

Du eller behandler er forsinket

Ta kontakt med avdelingen, se kontaktinformasjon i innkallingen.

Annen uventet hendelse

Hendelser som gjør at informasjon om pasient og pasientens helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, betyr at møtet settes på pause eller avsluttes. Dersom nødvendig går man over til telefon for å diskutere hva som skal gjøres videre.


ETTER
Dine rettigheter og betaling
Selv om møtet med lege/behandler skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. Under kan du gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder og få mer informasjon om betaling.


Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettslova sine regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandlingen av informasjon som kommer frem under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal føres i journalen på lik linje som om samtalen skulle skje ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om helsen din kan som hovedregel bli gitt til annen samarbeidende helsepersonell dersom dette er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du motsetter deg dette).
 
Den valgte videokonsultasjonsløsningen har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å bruke videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra instanser i helsevesenet.

Logg inn på www.heIsenorge.no for å sende en melding. Er det mindre enn to virkedager igjen til timen din, må du kontakte oss direkte på telefon, mandag til fredag mellom klokken 0800 til 1500.

Dokumentasjon og betaling

Videokonsultasjonen blir dokumentert som en vanlig konsultasjon i din journal og egenandelen er den samme som ved annen poliklinikk.

Krav om egenandel blir sendt som faktura i etterkant av konsultasjonen. Pasienter med frikort, og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.


Sist oppdatert 05.05.2023