Hygieneutvalg

Hygieneutvalget er et rådgivende organ for direktør med hovedansvar å holde oversikt over hygienearbeidet i sykehuset. Utvalgets arbeid er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om vern mot smittsomme sykdommer og Forskrift om smittevern helse- og omsorgstjenesten.

Utvalget har en tverrfaglig sammensetning som gjenspeiler sykehusets fagområder og ledes av avdelingsleder for sykepleietjenesten.

Oppgaver:

  • Ta initiativ i saker som berører hygiene og smittevern
  • Gi råd, utrede og informere sykehusets ledelse om sykehushygieniske spørsmål
  • Utarbeide infeksjonskontrollprogram
  • Holde seg oppdatert om og videreformidle informasjon om aktuelle forskrifter,
  • smittevernsveiledere, høringsutkast og lignende
Sist oppdatert 26.08.2022