Gratulerer til overlege Thao Nguyen som nylig disputerte for sin doktorgradsavhandling og fullførte graden philosophiae doctor (PhD)

Avhandlingen har tittelen “Effects of antirheumatic treatment on complement activation and levels of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and high-sensitivity cardiac troponin T in patients with inflammatory arthritis.”

En person som sitter ved et bord med en projektorskjerm bak

Pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer, som revmatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt, har økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Mekanismer og årsaker til dette er ikke fullstendig kartlagt, men man mistenker at generell inflammasjon og dysregulering av immunsystemet spiller en sentral rolle. Doktor Nguyen har forsket på dette som doktorgradsstipendiat ved Revmatismesykehuset og undersøkt ulike biomarkører knyttet til utvikling av hjerte- og karsykdommer hos revmatiske pasienter.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Den stolte delegasjonen fra Revmatismesykehuset sammen med Thao Nguyen.

Doktorgradsarbeidet bygger på materialer fra Revmatismesykehusets egen PSARA-studie. Faktorer som endotel-funksjon, biomarkører for komplementaktivering, hjertesvikt og skader på hjerteceller ble undersøkt ved studiestart, 6 uker og 6 måneder etter oppstart av anti-revmatisk behandling med tumor nekrose faktor-hemmere (TNFi) og/eller metotreksat. Resultatene viser blant annet at revmatoid artritt-pasienter har økt komplementaktivering, som reduseres raskt av antirevmatisk behandling. I denne pasientkohorten tyder  

biomarkørene på lav forekomst av hjertesvikt og skader på hjerteceller ved behandlingsstart, og antirevmatisk behandling gir dermed ingen ytterligere forbedring av disse biomarkørene. Studien viser også at TNFi-behandling ikke har ugunstige effekter på hjertesvikt eller hjertecelleskader hos disse pasientene.

Resultatene fra Thao Nguyens avhandling gir viktig støtte for at anti-revmatisk behandling, i tillegg til å redusere leddrelaterte symptomer og funn, også kan ha en positiv effekt på hjerte- og karsykdommer hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Denne kunnskapen bidrar til økt forståelse av sykdomsmekanismer og legger grunnlaget for videre forskning.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
 Fra venstre: Biveileder Morten Wang Fagerland, Thao Nguyen og hovedveileder Stefan Agewall  (foto: Yi Hu)  

Prøveforelesningen og disputasen fant sted ved Universitet i Oslo. En delegasjon fra Revmatismesykehuset var tilstede og fikk æren av å oppleve kollegaen Nguyens imponerende prestasjon.

Hovedveileder for doktorgraden er Stefan Agewall, og biveileder er Morten Wang Fagerland. Doktorgradsavhandlingen er støttet av forskningsmidler fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Referanser:

Nguyen THP, Fagerland MW, Deyab G, Hjeltnes G, Hollan I, Feinberg MW, et al. (2021) Antirheumatic therapy is not associated with changes in circulating N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in patients with autoimmune arthritis. PLoS ONE 16(6): e0253793.

Nguyen THP, Hokstad I, Fagerland MW, Mollnes TE, Hollan I, Feinberg MW, et al. (2022) Antirheumatic therapy is associated with reduced complement activation in rheumatoid arthritis. PLoS ONE 17(2): e0264628.

Nguyen THP, Fagerland MW, Hollan I, Whist JE, Feinberg MW, Agewall S (2023) High-sensitivity cardiac troponin T is associated with disease activity in patients with inflammatory arthritis. PLoS ONE 18(2): e0281155.

Sist oppdatert 26.06.2024