Helsenorge

Fag og forskning

Revmatismesykehuset skal aktivt bidra til å skape ny kunnskap og formidle denne. Sykehuset skal ha en klinisk kunnskapsbasert praksis .

For å sikre god kvalitet på klinisk praksis har Revmatismesykehuset et kontinuerlig utviklingsarbeid basert på oppdaterte forskningsresultater fra eget og andre forskningsmiljøer.

Visjon

Revmatismesykehuset skal være en aktiv og innovativ forskningsaktør innen revmatologi.

Strategier

Revmatismesykehuset skal ha høy kvalitet på egen forskning gjennom oppbygning av egenkompetanse og aktivt samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Revmatismesykehuset skal posisjonere seg i forhold til store og viktige satsinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil kunne styrke muligheten for ekstern finansiering av nye studier.

Satsingsområder

  • Hjertelidelser og revmatisk sykdom 
  • Biomarkører og revmatisk sykdom 
  • Tverrfaglig behandling, rehabilitering og arbeidshelse
  • OppdragsforskningForskningspublikasjoner

Her er alle forskningspublikasjoner utgått fra Revmatismesykehuset siden 2009 tilgjengelig.

Hvert år publiserer forskere ved Revmatismesykehuset artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Her finner du en oversikt over publikasjoner tilbake til 2009. Oversiktene er hentet fra databasen Cristin.

2020

Publikasjoner fra 2020

2019

Publikasjoner fra 2019

2018

Publikasjoner fra 2018

2017

Publikasjoner fra 2017

2016

Publikasjoner fra 2016

2015

Publikasjoner fra 2015

2014

Publikasjoner fra 2014

2013

Publikasjoner fra 2013

2012

Publikasjoner fra 2012

2011

Publikasjoner fra 2011

2010

Publikasjoner fra 2010

2009

Publikasjoner fra 2009


Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.


Forskningsnytt

Fant du det du lette etter?