HELSENORGE

Covid-19 informasjon


Vedrørende oppfriskningsdose for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom (4.dose)
​​

Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19​

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Her kan du lese om eksisterende behandling, vaksinering etc. ​

Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi


Restriksjoner for ledsagere I 11. august 2020

 • Pasienter som trenger ledsager, kan ha pårørende med inn på sykehuset. Bruk av ledsager begrenses for øvrig til et minimum.
 • Det forutsettes at ledsagere:
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Hold avstand


 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte.  

Restriksjoner for besøk I 26 august 2020

 • Av smittervernhensyn er det dessvere ikke tillat med besøk når pasienter er innlagt
 • Det forutsettes at eksterne som kommer til avtalte møter:
   • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
   • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
   • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Følgende regler gjelder ved besøk :
   • Henvend deg i respesjonen som kontakter den du har avtale med
   • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset (hånddesinfesjon ved inngangsdøren)
   • Hold minst 1 meter avstand til andre

 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte. 


I pressemelding torsdag 12. mars ble det varslet driftstilpasninger ved Revmatismesykehuset. Dette for å sikre et medisinskfaglig forsvarlig tilbud til de med størst behov, lengst mulig, under Coronapandemien.

Nå har Helseminister Høie bedt sykehusene om å planlegge en opptrapping av planlagt aktivitet, og vi åpner derfor gradvis vår sengepost fra uke 18. Avdelingen vil inntil videre være stengt i helger.

Tilbud om bentetthetsmåling, DXA, startet opp igjen 20 april. Osteoporoseklinikk med fysioterapeut og sykepleier starter uke 18. MR er åpen.

Aktuelle pasienter som kommer til poliklinisk konsultasjon får fra 20. april også tverrfaglig tilbud med fysio-, ergoterapeut og sosionom.

Pressemelding |torsdag 12. mars 2020

I pressemelding torsdag 12. mars ble det varslet driftstilpasninger ved Revmatismesykehuset. Dette gjøres for å sikre et medisinskfaglig forsvarlig tilbud til de som trenger det mest, lengst mulig, under den pågående Coronapandemien.
Som følge av tilpasningene har vi sett oss nødt til å permittere en stor andel av våre ansatte fra og med mandag 16. mars.

Sengeposten er stengt inntil videre, men nyhenviste og øyeblikkelig-hjelp pasienter mottas fortsatt i poliklinikken. Vi har 4 senger til pasienter som behøver innleggelse som øyeblikkelig hjelp. Kontroller foregår hovedsakelig gjennom telefonkonsultasjon ved lege eller sykepleier. Nødvendig infusjonsbehandling gis også poliklinisk og i løpet av uke 12 er også psykolog i gang med videokonsultasjoner.

Når vi nå ser oss tvunget til å tilpasse driften for å takle den pågående pandemien, kan det for enkelte virke underlig at vi «bygger ned» vårt helsetilbud når det finnes et stort behov for helsehjelp. De fleste pasientkontaktene hos oss er planlagte, såkalt elektive, konsultasjoner. Dette betyr at de kan utsettes for en periode, men ved forverring av sykdom gis det tilbud om poliklinisk time hos lege.

Det beste tiltak under COVID-19 er «sosial distansering» - det vil si minimere kontakten mellom mennesker. For oss betyr det å redusere antall mennesker i sykehuset, i resepsjonen, i venterom og andre fellesareal. Gjennom disse tiltakene reduseres smittefaren og vi kan opprettholde nødvendig drift for våre pasienter som trenger det mest.
 
De som er permittert hos oss er oppfordret til å melde seg til tjeneste hos Sykehuset Innlandet og andre som melder behov for flere helsearbeidere. Flere har tatt oppfordringen, så på denne måten bidrar vi også til at andre kan opprettholde forsvarlig drift under denne unntakstilstanden.

Vi ser fram til å komme i normal drift igjen når dette er over, inntil videre skal vi gjøre vårt for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til våre pasienter!

Håndtering av koronapandemien ved Revmatismesykehuset

Dersom du har sår hals, feber og hoste, må du ringe til fastlege eller legevakt, og holde deg hjemme.
Avbestill time på Revmatismesykehuset dersom du har feber eller andre luftveissymptomer slik at vi kan unngå risiko for smittespredning ved oppmøte.
Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Symptomer

SARS, MERS og covid-19 / Wuhan-viruset) medfører sårt svelg, feber og hoste. Covid-19(Coronavirus) kan angripe lungene og medføre mer alvorlige symptomer som pustevansker og lungebetennelse.


Smitte

koronavirus smitter ved dråpesmitte mellom mennesker.
Kontaktsmitte ved direkte kroppskontakt eller via felles dørhåndtak og lignende kan heller ikke utelukkes.
Inkubasjonstid (tiden mellom smitte og symptomer) kan være opptil 14 dager, men oftest 4-6 dager.


Påvisning av koronavirus

Vurdering av symptomer gjøres vanligvis av fastlege eller legevakt. Virus påvises ved PCR teknikk. Oftest svar etter 2-3 dager. I Norge sendes prøver til Folkehelseinstituttet.

Råd til pasienter: (koronavirus)

 • Hyppig og grundig håndvask med lunket vann og god generell hygiene anbefales
 • Hånddesinfeksjon er godt alternativ dersom håndvask er ikke mulig
 • Unngå smitte ved ikke å reise til epidemiske områder
 • Unngå å ta seg til øyne, nese og munne hvis hendene er ikke rene
 • Viruset kan smitte før den infiserte merker symptomer
 • Smittede bør bruke munnbind
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken
 • Forebyggende tiltak er spesielt viktig for personer med svekket immunsystem
 • Immundempende legemidler bør vurderes stanset blant smittede inntil infeksjonen er overstått
 • Det er per i dag ikke kunnskap som tilsier at det er grunnlag for å stoppe eller trappe ned pågående immunsupprimerende behandling
 • En vaksine mot covid-19 er ennå (pr februar 2020) ikke utviklet
 • Antibiotika (mot bakterier) virker ikke mot virus
 • Anti-virale medikamenter spesielt for coronavirus er ikke tilgjengelig (pr februar 2020)

Følgende grupper har høyere risiko:

 • Eldre (>65år)
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjertekarsykdom, diabetes, kronisk lungesykdommer. Kreft og høyt blodtrykk
 • Personer som røyker

For ansatte:

Informasjon til fastleger og pasienter

På grunn av COVID-19 epidemien vil Revmatismesykehuset fortrinnsvis tilby pasienter som har stabil sykdom oppfølging med telefonkonsultasjoner

Pasienter med aktiv revmatisk sykdom vil få utredning og oppfølging på poliklinikk. Pasienter med behov for infusjon vil fortsatt kunne møte opp til oppsatt tid.

Pasienter som har luftveiesymptomer eller sitter i karantene skal ikke møte på sykehuset.

Fant du det du lette etter?