Antifosfolipidsyndrom

Behandlingsprogram, Poliklinikk

Antifosfolipidsyndrom er en autoimmun sykdom. Det vil si at kroppens eget immunforsvar er overaktivt og angriper eget vev.

Innledning

Fosfolipid er et fettstoff som finnes i overflaten til alle celler. Hos noen personer danner immunsystemet antistoff mot fosfolipid eller mot proteiner som er knyttet til disse. Antistoff øker risikoen for å danne blodpropp, og er også knyttet til en økt risiko for spontanaborter eller dødfødsler for gravide.

Diagnosen antifosfolipidsyndrom blir stilt hos personer som har disse antistoffene, og som samtidig har hatt blodpropp eller visse typer svangerskapskomplikasjoner. Mange mennesker har slike antistoff uten noen gang å få svangerskapskomplikasjoner eller blodpropp. Du har da ikke antifosfolipidsyndrom.

Utbredelse

Antifosfolipidantistoff er relativt utbredt hos friske personer, og vi regner med av 1-5% av befolkningen har slike antistoffer. Flere eldre enn yngre har antistoff, og det er vanligere hos personer som har en annen revmatisk sykdom, som for eksempel SLE (Lupus). Selv om funn av antistoffer er relativt vanlig hos friske personer, er antifosfolipidsyndrom en svært sjelden sykdom. Omtrent halvparten av de med antifosfolipidsyndrom har i tillegg en annen revmatisk sykdom, som oftest SLE (Lupus).

Symptomer og sykdomstegn

Typiske symptomer på antifosfolipidsyndrom er blodpropp i arterier og vener, samt svangerskapskomplikasjoner i form av aborter eller for tidlige fødsler. Ett av disse symptomene er nødvendig for å få stilt diagnosen. Andre symptomer kan være visse typer hudforandringer (Livedo reticularis), lavt blodplatetall og lav blodprosent.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

For å stille diagnosen antifosfolipidsyndrom må det være både antistoff i blodet og et typisk symptombilde. Antistoffene må være til stede i to blodprøver som er tatt med minst 12 ukers mellomrom.

Behandling

Pasienter med antifosfolipidsyndrom blir behandlet med blodfortynnende medisin i form av Marevan. I utgangspunktet skal du ha denne behandlingen hele livet. Gravide skal ikke bruke Marevan og blir oftest behandlet med en annen form for blodfortynnende medisin.

Hos pasienter som har en revmatisk sykdom i tillegg til antifosfolipidsyndrom kan det være aktuelt med andre medikamenter, da særlig Plaquenil.

Oppfølging

Pasienter med antifosfolipidsyndrom blir fulgt opp hos revmatolog, hematolog eller fastlege, eventuelt gjennom et samarbeid mellom disse. Under svangerskap blir du også fulgt opp av gynekolog. Det er viktig at graviditet blir planlagt i samråd med lege, slik at du får best mulig oppfølging under graviditeten.

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Poliklinikk
Revmatismesykehuset
Besøksadresse
Revmatismesykehuset(Kart)
Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer
Besøkstider
mandag - søndag 08:00 - 21:00
Telefon
61 27 95 00
E-post

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Kafe

​Kafeen ligger i gamlebygget ved venterom1 og er åpen både for medarbeidere og besøkende.

Her finner du blant annet påsmurte rundstykker, kaker, varm mat og en fristende salat buffe, med et stort utvalg av kaffe og drikke.

Åpningstider
Hverdager kl. 09.00 - 15.00
Helg kl. 10.00 - 15.00

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Sosialt samvær

​Det finnes fellesrom med TV i 2. etg.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?