HELSENORGE

Sengeavdeling

Revmatismesykehuset har lyse fine enkeltrom.


Rehabiliteringsopphold

Hensikten med rehabilitering er at du gjennom en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne.

Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, kompleks og intensiv tverrfaglig oppfølging. Pas. får tilbud om oppfølgingssamtale 2 måneder etter oppholdet. 


Utredningsopphold
Når det vurderes som hensiktsmessig ut fra pasientens tilstand kan utredning skje ved innleggelse i sengeavdeling.
Det kan være aktuelt for oppstart og oppfølging av medikamentell behandling eventuell endring av pågående behandling. Enkelte tilfeller av infusjonsbehandling skjer under innleggelse.

Fant du det du lette etter?