HELSENORGE

Poliklinikk

Utredning og fastsetting av diagnose, samt videre behandling skjer i hovedsak ved poliklinikken.


Infusjonsbehandling
En del av medikamentene som brukes i behandling for revmatisk sykdom gis som infusjon i poliklinikk.


Tverrfaglig poliklinikk
De som kommer til poliklinikken første gang, uten avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog. Utfordringer og behov avgjør hvilke andre fagpersoner som trekkes inn: fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, kostveileder.


Poliklinisk rehabilitering

Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringen strekker seg over seks samlinger à ca. 5,5 time med to ukers mellomrom, og én oppfølgingssamtale ca. to måneder etter siste samling. Oppfølgingssamtale gjennomføres som videokonsultasjon eller på telefon.


Temadager for pasienter og pårørende. 

Her vil pasienter og pårørende få gode råd til å mestre hverdagen på en best mulig måte, og møte medpasienter i samme situasjon.  Dyktige fagpersoner ved Revmatismesykehuset vil dele av sin kunnskap.Fant du det du lette etter?