HELSENORGE

Temadag Ung Voksen Revmatiker med Inflammatorisk leddsykdom

Temadag for deg mellom 18-25 år. Målet er å gi deg kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt leve best mulig med diagnosen. Undervisning og erfaringsutveksling er en viktig del av dagen.

Temadag Ung Voksen Revmatiker . For deg mellom 18-25 år med en inflammatorisk revmatisk leddsykdom.   

Har du en inflammatorisk sykdom og er under utdanning, på vei ut i arbeidslivet for første gang eller usikker på fremtidig arbeidssituasjonen kan dette være aktuelt for deg. 
Du vil på temadagen å lære mer om din inflammatoriske sykdom, få tips om hva du selv kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på for helsa di. 
Hensikten er å øke din helsekompetanse slik at du lettere kan ta valg og avgjørelser som er riktig for deg. 

Temaer: 
Velkommen og informasjon v/ sosionom
- Sykdomsforståelse og behandling v/lege og sykepleier 
- Ernæring v/kostveileder
- Stavgang- intervall og styrke med strikk ute v/ fysioterapeut
- Valg i hverdagen og yrkeslivet v/sosionom og ergoterapeut 
- Brukerrepresentant
- Oppsummering og avslutning med pizza


Praktisk: 
Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet.

Egenandel kr 375
Du kan få dokumentasjon på oppmøte for fravær skole, jobb. 


Fant du det du lette etter?