Pasientkurs

Temadag Systemisk Sklerose

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

27.
mai
2024
  1. 27. mai 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 27. mai 2024, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Tema: 

- Å leve med systemisk sklerose: Forventninger til dagen/erfaringsutveksling
- Hva er systemisk sklerose? Symptomer og behandling v/revmatolog 
- Teori fysisk aktivitet, trening og forebygging v/fysioterapeut 
- Ernæring v/kostveileder 
- Håndfunksjon, håndtrening og hjelpemidler v/ergoterapeut 


Det må henvises av lege. 

Oppmøteregistrering i resepsjonen ved ankomst. 

Kontakt