HELSENORGE

Temadag Systemisk Sklerose

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

Tema: 

- Å leve med systemisk sklerose: Forventninger til dagen/erfaringsutveksling
- Hva er systemisk sklerose? Symptomer og behandling v/revmatolog 
- Teori fysisk aktivitet, trening og forebygging v/fysioterapeut 
- Ernæring v/kostveileder 
- Håndfunksjon, håndtrening og hjelpemidler v/ergoterapeut 


Det må henvises av lege. 

Egenandel kr 375.- Oppmøteregistrering i resepsjonen ved ankomst. 

Fant du det du lette etter?