HELSENORGE

Temadag Systemisk Sklerose

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

Info om tema for dagen kommer!

Fant du det du lette etter?