Pasientkurs

Temadag Spondyloartritt / Bekhterev

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

Tid og sted

Når

Det vil bli satt opp dato for temadag SpA( Bekhterev) i løpet av høsten 2024. Vi tar imot henvisninger fortløpende. Mulig dato er 28.10.24

Type arrangement

Gruppeopplæring
Tema:
  • Medikamentell behandling
  • Praktiske råd i hverdagen
  • Fysisk aktivitet, trening og forebygging, teori. 
  • Ernæring
Praktisk:
Oppmøteregistrering i resepsjonen ved ankomst.
 
Det må henvises av lege. 
Vi tar imot henvisninger fortløpende. Planlagt høsten 2024. 

Kontakt