Pasientkurs

Temadag SLE ( Lupus)

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, samt erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

Tid og sted

Når

Vi planlegger kurs høsten 24. Mulig dato er 28.10.24 om det blir nok deltakere

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Tema: 

  • Hva er SLE/ Lupus? Medikamentell behandling ved lege 
  • Hvordan fungere i hverdagen?  ved ergoterapeut 
  • Fysisk aktivitet, trening og forebygging (teori) ved fysioterapeut 
  • Ernæring ved kostveileder 
  • Erfaringsdeling 
Det må henvises av lege. 

Oppmøteregistrering i resepsjonen ved ankomst 

Kontakt