HELSENORGE

Temadag SLE ( Lupus)

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen.  Undervisning fra våre fagpersoner, samt erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget

Tema: 

  • Hva er SLE/ Lupus? Medikamentell behandling ved lege 
  • Hvordan fungere i hverdagen?  ved ergoterapeut 
  • Fysisk aktivitet, trening og forebygging (teori) ved fysioterapeut 
  • Ernæring ved kostveileder 
  • Erfaringsdeling Fant du det du lette etter?