Pasientkurs

Temadag Sjøgrens Syndrom

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.

Tid og sted

Når

Vi tar i mot henvisninger fortløpende. Dato for neste temadag legges ut så snart vi har nok søkere.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Tema:

  • Medikamentell behandling
  • Praktiske råd i hverdagen
  • Fysisk aktivitet, trening og forebygging, teori 
  • Ernæring

Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. 

Oppmøteregistrering i resepsjonen. 
Det må henvises av lege.

Kontakt

Relevante behandlinger