Pasientkurs

Temadag Psoriasis Artritt

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.

16.
september
2024
  1. 16. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 16. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Temaer: 

- Hva er PSA? Medikamentell behandling ved lege 
- Hvordan fungere i hverdagen? ved ergoterapeut 
- Fysisk aktivitet, trening og forebygging, teori  ved fysioterapeut 
- Ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog
- Erfaringsdeling 
- Avslutning med evaluering, spørsmål og oppsummering
 
Oppmøteregistrering i resepsjonen. 
Parkering på Maihaugen.

Relevante behandlinger