Temadag Psoriasis Artritt

Målet med dagen er å styrke din helsekompetanse slik at du kan leve best mulig med Psoriasis Artritt

Temaer: 

- Hva er PSA? Medikamentell behandling ved lege 
- Hvordan fungere i hverdagen? ved ergoterapeut 
- Fysisk aktivitet, trening og forebygging ved fysioterapeut 
- Ernæring ved kostveileder 
- Erfaringsdeling 
- Avslutning med evaluering, spørsmål og oppsummeringFant du det du lette etter?