HELSENORGE

Temadag Psoriasis Artritt

Målet med dagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess, samt å leve best mulig med diagnosen. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med medpasienter er en viktig del av opplegget.

Temaer: 

- Hva er PSA? Medikamentell behandling ved lege 
- Hvordan fungere i hverdagen? ved ergoterapeut 
- Fysisk aktivitet, trening og forebygging, teori  ved fysioterapeut 
- Ernæring ved kostveileder 
- Erfaringsdeling 
- Avslutning med evaluering, spørsmål og oppsummering


Egeandel kr 375.- Oppmøteregistrering i resepsjonen. 
Fant du det du lette etter?