Pasientkurs

Temadag Polymyalgia Revmatika / Temporalis arteritt

Målet med temadagen er å gi deg nok kunnskap til å kunne leve best mulig med Polymyalgia revmatika eller Temporalis arteritt. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med andre pasienter er en viktig del av opplegget.

Tid og sted

Når

Vi tar imot henvisninger fortløpende, og setter opp dato så snart det er nok søkere.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Det må henvises av lege.

Temadag for deg med Polymyalgia revmatika eller Temporalisarteritt 

Hva er PMR og TA – årsaker og mekanismer

Å leve med sykdommen

Fysisk aktivitet og trening, teori 

Ernæring samt praktisk fungering i hverdagen

Oppmøteregistrering i resepsjonen ved ankomst 

Relevante behandlinger