Helsenorge

Temadag PMR/ Temporalisarteritt

Målet med temadagen er å styrke din helsekompetanse slik at du kan leve best mulig med Polymyalgia revmatika eller Temporalisarteritt

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det må henvises av lege.

Temadag for deg med Polymyalgia revmatika eller Temporalisarteritt 

Hva er PMR og TA – årsaker og mekanismer

Å leve med sykdommen

Fysisk aktivitet og trening

Ernæring samt praktisk fungering i hverdagen

Ta med egnet sko/tøy for aktivitet

Egenandel kr. 375

Fant du det du lette etter?