HELSENORGE

Temadag Polymyalgia Revmatika / Temporalis arteritt

Målet med temadagen  er å gi deg nok kunnskap til å kunne leve best mulig med Polymyalgia revmatika eller Temporalis arteritt. Undervisning fra våre fagpersoner, og erfaringsutveksling med andre pasienter er en viktig del av opplegget.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det må henvises av lege.

Temadag for deg med Polymyalgia revmatika eller Temporalisarteritt 

Hva er PMR og TA – årsaker og mekanismer

Å leve med sykdommen

Fysisk aktivitet og trening

Ernæring samt praktisk fungering i hverdagen

Ta med egnet sko/tøy for aktivitet

Egenandel kr. 375

Fant du det du lette etter?