HELSENORGE

Temadag Fatigue

Dette er en temadag for deg som har en inflammatorisk revmatisk diagnose og har utfordringer med fatigue.  Faktaundervisning  av våre dyktige fagpersoner og erfaringsdeling med andre pasienter er en viktig del av opplegget.
Aktuelle tema:

Hva er fatigue?      
Tankens betydning
Fysisk aktivitet og trening
Ernæring
Å leve med fatigue i hverdag og arbeid
Refleksjon i grupper

Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med egnet tøy og sko til fysisk aktivitet.

Egenandel kr 375.

Det må henvises av lege.


Fant du det du lette etter?