Gruppeopplæring

Gruppetilbud Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. For pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom.

16.
oktober
2024
10 dager
 1. 16. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 30. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 3. 13. nov. 2024, 10:00 - 14:00
 4. 27. nov. 2024, 10:00 - 14:00
 5. 11. des. 2024, 10:00 - 14:00
 6. 08. jan. 2025, 10:00 - 15:00
 7. 22. jan. 2025, 08:00 - 14:00
 8. 05. feb. 2025, 10:00 - 14:00
 9. 19. feb. 2025, 08:00 - 14:00
 10. 05. mar. 2025, 08:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 16. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 2. 30. okt. 2024, 10:00 - 14:00
 3. 13. nov. 2024, 10:00 - 14:00
 4. 27. nov. 2024, 10:00 - 14:00
 5. 11. des. 2024, 10:00 - 14:00
 6. 08. jan. 2025, 10:00 - 15:00
 7. 22. jan. 2025, 08:00 - 14:00
 8. 05. feb. 2025, 10:00 - 14:00
 9. 19. feb. 2025, 08:00 - 14:00
 10. 05. mar. 2025, 08:00 - 14:00

Type arrangement

Gruppeopplæring
Kurset går over ca fem måneder med 10 samlinger à fire timer. Gruppen består av 8-10 deltagere. Det forutsettes at  du deltar på alle samlingene. 
Vi tar imot henvisninger fortløpende. 

Kurset ledes av helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening.
 
Gjennom kurset får du muligheten til å:
 • Oppdage styrken i deg selv
 • Innarbeide og trene på ulike mestringsstrategier
 • Trene på å være oppmerksomt tilstede
 • Trene på å ta styring i eget liv
 • Bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretagelse av egen helse
 • Dele egne erfaringer og lytte til andre
 • Bli mer bevisst i forhold til de ulike temaene i programmet 
Aktuelle tema:
 • Hvis kroppen kunne snakke?
 • Hvem er jeg?
 • Hva gir og hva tar energi?
 • Verdier
 • Samvittighet, glede, sorg og sinne
Det fokuseres på ressurser og muligheter du har i deg selv og i dine omgivelser.
 
Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med bok til loggføring.
 
Egenandel kr 386 totalt for alle samlingene. 
Det må henvises av lege, og pasienten må ha en inflammatorisk revmatisk sykdom 
 
Parkering: Vi anebefaler parkering på Maihaugen

 

Kontakt