HELSENORGE

Gruppetilbud Livsstyrketrening

Livsstyrketreningskurset vil kunne hjelpe deg til å mestre smerter, stress og belastninger i hverdagen på en bedre måte.
Høst 22: Det blir 4 samlinger før jul- 6 samlinger våren- 23. Datoer kommer.
Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring

Kurset går over ca fem måneder med 10 samlinger à fire timer. Gruppen består av 8-10 deltagere. Det forutsettes at  du deltar på alle samlingene. Datoer for høsten-22 er lagt ut, for samling 6-10 kommer datoer ca i oktober. 

Kurset ledes av helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening.

 
Aktuelle tema:
  • Hvis kroppen kunne snakke?
  • Hvem er jeg?
  • Hva gir og hva tar energi?
  • Verdier
  • Samvittighet, glede, sorg og sinne
Det fokuseres på ressurser og muligheter du har i deg selv og i dine omgivelser.

 
Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med bok til loggføring.

 
Egenandel kr 375 totalt for alle samlingene. 
Det må henvises av lege.

 

Fant du det du lette etter?