HELSENORGE

Gruppetilbud Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring. For pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom.
Kurset går over ca fem måneder med 10 samlinger à fire timer. Gruppen består av 8-10 deltagere. Det forutsettes at  du deltar på alle samlingene. 
Vi tar imot henvisninger fortløpende. 

Kurset ledes av helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening.

Gjennom kurset får du muligheten til å:
 • Oppdage styrken i deg selv
 • Innarbeide og trene på ulike mestringsstrategier
 • Trene på å være oppmerksomt tilstede
 • Trene på å ta styring i eget liv
 • Bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretagelse av egen helse
 • Dele egne erfaringer og lytte til andre
 • Bli mer bevisst i forhold til de ulike temaene i programmet 
Aktuelle tema:
 • Hvis kroppen kunne snakke?
 • Hvem er jeg?
 • Hva gir og hva tar energi?
 • Verdier
 • Samvittighet, glede, sorg og sinne
Det fokuseres på ressurser og muligheter du har i deg selv og i dine omgivelser.

Praktisk: Oppmøte i resepsjonen. Ta med bok til loggføring.

Egenandel kr 375 totalt for alle samlingene. 
Det må henvises av lege, og pasienten må ha en inflammatorisk revmatisk sykdom 

 

Fant du det du lette etter?