HELSENORGE

Temadager og gruppetilbud

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset.

Mer informasjon om temadager/gruppetilbud kan du lese under det enkelte tilbud. Brosjyrer sendes ut ved forespørsel. 

Til alle temadager og grupper må det henvises av lege. 

Viktig informasjon temadag Fibromyalgi:  Grunnet stor pågang ved Revmatismesykehuset og lang venteliste på temadag for pasienter med fibromyalgi tar vi inntil videre ikke imot nye henvisninger, og evt henvisninger vil bli avlsått ( pr 20.11.21)
Fant du det du lette etter?