Temadager og gruppetilbud

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.

Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset. Mer informasjon om temadager/rehabilitering under det enkelte tilbud.

Brosjyre temadager og gruppetilbud.

VIKTIG INFO!!

Temadager og gruppetilbud avlyses i perioden fram til og med 2.2.2021 pgaCovid-19,- regjeringens anbefalinger.

Vi setter ikke opp nye datoer ennå og avventer utviklingen.

Fant du det du lette etter?