Temadager og gruppetilbud

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.

Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset.

Mer informasjon om temadager/rehabilitering under det enkelte tilbud, eller ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.


Alle temadager og grupper er utsatt ut april. Dere som har hatt tilbud vil få nye innkallingsbrev. Se oversikt arrangement.


Fant du det du lette etter?