HELSENORGE

Temadager og gruppetilbud

Pasient og pårørendeopplæring

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i de polikliniske gruppene utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset

Temadag er en enkeltstående dag for aktuell diagnose.
Gruppe er samling over 6 ganger med ca 14 dager i mellom.  Det gis individuell oppfølging ved behov. 
Mer informasjon om temadager/gruppetilbud kan du lese under det enkelte tilbud litt lenger ned på siden (se arrangementer)

Til alle temadager og grupper må det henvises av lege. 
Tilbudet er først og fremst rettet mot pasienter fra vårt nedslagsfelt HSØ/Innlandet. 
Vi anbefaler fysisk oppmøte, men har du problemer med det kan du delta digitalt.

 


Fant du det du lette etter?