HELSENORGE

Temadager og gruppetilbud

Pasient og pårørendeopplæring

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset.

Mer informasjon om temadager/gruppetilbud kan du lese under det enkelte tilbud.

Til alle temadager og grupper må det henvises av lege. 


Digital deltakelse temadager: Har du lang reisevei eller problemer med fysisk oppmøte kan du delta digitalt. Det kreves henvisning, og du vil bli fakturert egenandel som ved fysisk oppmøte.  Ta kontakt med oss om det er aktuelt for deg. 

Brosjyre Temadager og grupper-Pasient og pårørendeopplæring.pdf


Fant du det du lette etter?