Pasientkurs

Temadager og Poliklinisk Rehabilitering

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig.

Vår kursavdelingen er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker mer kunnskap og kompetanse om sykdom og behandling og/eller hjelp til å endre livsstil for å mestre sykdom og fremme helse. Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg).

Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.

Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset. Mer informasjon om temadager/rehabilitering under det enkelte tilbud.

For å delta er det nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist.

Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1053.- Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Dagpasienter anbefales å parkere på Maihaugen, kr 40.- pr dag.


Vi tar i mot henvisninger og starter opp med kursene i løpet av høsten 2020.

Har du spørsmål ta kontakt med kursavdelingen tlf. 400 25 946

Arrangementer

Fant du det du lette etter?