Pasientkurs

Temadager og Poliklinisk Rehabilitering

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig.

Vår kursavdelingen er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker mer kunnskap og kompetanse om sykdom og behandling og/eller hjelp til å endre livsstil for å mestre sykdom og fremme helse. Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg).

Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.

Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset. Mer informasjon om temadager/rehabilitering under det enkelte tilbud.

For å delta er det nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist.

Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1053.- Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Dagpasienter anbefales å parkere på Maihaugen, kr 40.- pr dag.
Har du spørsmål? Ta kontakt med kursavdelingen på telefon 400 25 946.

NB!!  Pga koronaviruset er de forskjellige kurs utsatt utover våren 2020.  

Vi jobber med alternative undervisningsmetoder, f. eks fjernundervisning/videoundervisning. 

Vi tar i mot henvisninger og starter opp med kursene så snart det er forsvarlig!

Har du spørsmål ta kontakt med kursavdelingen tlf. 400 25 946

Kommende arrangementer

Arrangementer

Faste arrangementer

    Fant du det du lette etter?