HELSENORGE

Temadager og gruppetilbud

Pasient og pårørendeopplæring

​Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig. 

Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg). 

Du vil møte pasienter som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i de polikliniske gruppene utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.
Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset

Temadag er en enkeltstående dag med faktainformasjon. 
Poliklinisk gruppebehandling er samling over 6 ganger med ca 14 dager i mellom.  Det gis individuell oppfølging ved behov. 
Mer informasjon om temadager/gruppebehandling  kan du lese under det enkelte tilbud litt lenger ned på siden (se arrangementer)

Til alle temadager og poliklinisk grupper må det henvises av lege. 

For deg med lang reiseveg oppfordrer vi til digital deltakelse. 

Reise og oppholdsutgifter: 

Pasienter, pårørende eller evt ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted

Vi anbefaler at du kontakter pasientreiser før du bestiller reise.

 

Dine rettigheter:

Egenandel og satser for pasientreiser - Helsenorge

https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter/kost-og-overnatting

https://helsenorge.no/rettigheter/fritt-behandlingsvalg

Fant du det du lette etter?