Utredning og behandling

Utredning og behandling skjer både i vår poliklinikk og ved innleggelse.

Poliklinikk

Sykehusets poliklinikk har et bredt tilbud til pasienter med betennelsesaktige revmatiske sykdommer.

Utredning av og fastsetting av diagnose, samt videre behandling skjer i hovedsak ved poliklinikken.

Sykehuset har en rekke faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og psykologspesialist som alle kan bidra ut fra hva som er den konkrete problemstilling.

Henvisning til poliklinikken skjer via fastlege. Henvisningen vurderes av revmatolog og svar sendes innen 10 dager. Oppsett av time skjer ut fra en medisinsk vurdering av hva som er forsvarlig ventetid. Ikke alle henvisninger fører til utredning på poliklinikken.

Innleggelse i sengeavdeling 

Når det vurderes som hensiktsmessig ut fra pasientens tilstand kan utredning skje ved innleggelse i sengeavdeling.

Innleggelse kan videre være aktuell for oppstart og oppfølging av medikamentel behandling eventuell endring av pågående behandling. Enkelte tilfeller av infusjonsbehandling skjer under innleggelse.

Ved innleggelse er lengden på oppholdet som regel noen få dager, men dette blir individuelt vurdert.

Innleggelsesdagen vil du få samtale med lege og sykepleier, eventuelt andre aktuelle faggrupper.

Infusjonsbehandling

En del av de medikamentene som brukes i behandlingen av pasienter med revmatisk sykdom gis som infusjon. Dette skjer som hovedregel poliklinisk på vår infusjonsenhet. Henvisning blir sendt fra revmatolog.

Sykepleier på infusjonsenheten vil informere om behandlingen før den settes i gang. Dette vil enten skje ved en time hos oss, eller at det tas kontakt på telefon.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen