SYKEPLEIER

ER DU GLAD I NYTENKNING OG INNOVASJON? 

DA ER KANSKJE DETTE JOBBEN FOR DEG!

Vi søker sykepleier som har:
• Evne til nytenkning og kreativitet
• Pedagogisk og/eller veiledningskompetanse
• Relevant sykepleiefaglige kompetanse
• Evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet
• Administrativ kompetanse/erfaring
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Funksjonsområder:
Ansvar for daglig drift av sykehusets mestringsavdelingen
Hovedansvar for undervisning, veiledning og oppfølging av pasienter
Delta i utviklings-og planleggings arbeid

Mestringsavdelingen kan du lese mer om her: https://www.revmatismesykehuset.no/ukesopphold-mestringsfokus/category473.html

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Åse Skarbø, tlf. 400 25 930.

Skriftlig søknad med CV sendes til Revmatismesykehuset AS,
v/ Åse Skarbø, Marg. Grundtvigsv 6, 2609 Lillehammer, eller pr e-post til ase.skarbo@revmatismesykehuset.no,  innen 6. april 2018

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen