Overlege, revmatologi

Revmatismesykehuset har økt sitt opptaks område og vi har derfor opprettet en ny stilling som overlege.

 

Sykehuset har foruten stor poliklinisk aktivitet 16 senger til utredning og spesialisert rehabilitering.
Sykehuset er godkjent som gruppe 2 utdanningsinstitusjon i revmatologi og har 9 overlegestillinger og tre LIS stillinger.
Ved Revmatismesykehuset har vi et bra arbeidsmiljø med gode arbeidsrammer og ansatte med høyt kompetansenivå.
Det forutsettes at den som tilsettes har norsk autorisasjon, spesialistgodkjenning i revmatologi samt behersker norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til avd. overlege Liz Loli tlf. 61 27 95 00/
90 71 00 36 eller direktør Aage Westlie 41 47 82 71

Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes til Revmatismesykehuset AS v/direktør, Marg. Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer eller pr. e-post til post@revmatismesykehuset.no.

Søknadsfrist: 15.12.2018

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen