ER DU SYKEPLEIER OG VIL JOBBE PÅ NATT?

Revmatismesykehuset AS er et spesialsykehus for behandling og rehabilitering av pasienter med revmatologiske sykdommer. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst, og eies av Lillehammer Sanitetsforening. Sykehuset tar imot pasienter fra hele landet og vårt personale har høy fagkompetanse. Vi legger vekt på et helhetlig menneskesyn i vårt møte med pasienten.

 

Vi har ledig fast sykepleierstilling med arbeid 3. hver helg i ca. 62 % stilling, med forbehold om noe endring i stillingsstørrelse.
Stillingen har hvilende og våkne nattevakter, og er ledig fra 01.11.19.

Du må ha norsk godkjenning som sykepleier og beherske norsk godt både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet blir vektlagt.

Mail med søknad/CV sendes til post@revmatismesykehuset.no eller til Revmatismesykehuset AS, v/ Ingrid P. Nyhus, Margrethe Grundtvigsvei 6, 2609 Lillehammer, innen 18.08.19. Merk søknaden «nattsykepleier».

Kontakt avdelingsleder Ingrid P. Nyhus på
tlf. 90 11 93 19 for mer informasjon

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen