Avdelingssjef – sengeavdeling og poliklinikk

Sykehuset har foruten stor poliklinisk aktivitet 16 senger til utredning og spesialisert rehabilitering.
Ved vår sengeavdeling og poliklinikk vil det bli ledig stilling som avdelingssjef.

Til stillingen ønsker vi søkere med autorisasjon som sykepleier og med bred kompetanse som leder.
Avd. sjefen er en del av sykehusets ledergruppe og rapporterer til adm. direktør.

Vi legger stor vekt på et bredt tverrfaglig samarbeid og en kunnskapsbasert praksis hvor kontinuerlig fagutvikling og forskning er sentralt. Sykehuset deltar i flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre institusjoner og har også betydelig egen forskning, både innen revmatisk sykdom og rehabilitering.

For å møte fremtidens utfordringer søker vi en åpen, kreativ, engasjert og tydelig leder som er opptatt av å finne løsninger og som klarer å gjennomføre disse i et nært samarbeid med medarbeidere og resten av ledergruppen.

Det er videre ønskelig med søkere som har erfaring med omstillings- og forbedringsarbeid. Det legges vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning.

Ønsker du å høre mer om stillingen kan du ta kontakt med konstituert avdelingssjef Bente Hamnes, tlf 92832549

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester/referanser sendes til Revmatismesykehuset AS v/direktør, Marg. Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer eller per e-post til post@revmatismesykehuset.no.

Søknadsfrist: 27.10.2017

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen