Avdelingssjef- avdelingsoverlege

Vi søker nå ny avd.sjef/avd. overlege.

Sykehuset har foruten stor poliklinisk aktivitet 16 senger til utredning og spesialisert rehabilitering.
Sykehuset er godkjent som gruppe 2 utdanningsinstitusjon i revmatologi og har åtte overlegestillinger og fire LIS stillinger.

Vi legger stor vekt på et bredt tverrfaglig samarbeid og en kunnskapsbasert praksis hvor kontinuerlig fagutvikling og forskning er sentralt. Sykehuset deltar i flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre institusjoner og har også betydelig egen forskning, både innen revmatisk sykdom og rehabilitering.

Avd. sjefen/avd. overlegen har det overordnede ansvar for sykehusets medisinske tjenester  og er direktørens rådgiver i saker av medisinsk faglig karakter.
Avd. sjefen/avd. overlegen er medlem av sykehusets ledergruppe.

Til stillingen ønsker vi en beslutningssterk og tydelig leder som bygger gode relasjoner og som evner å inspirere til nytenkning i den videre utvikling av sykehusets tilbud.   Søkere må ha godkjenning som spesialist i revmatologi og norsk autorisasjon som lege
Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig.

Sykehuset har konkurransedyktige lønnsbetingelser og en god pensjonsordning.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med direktør Aage Westlie 414 78 271.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester/referanser sendes til Revmatismesykehuset AS v/direktør, Margrethe Grundtvigs v. 6, 2609 Lillehammer eller per e-post til post@revmatismesykehuset.no.

Søknadsfrist: 20.10.2017

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen